Chrome evitarà que instalis extensions malicioses

Fins ara Chrome havia ofert bastant llibertat a l’hora d’afegir extensions al seu navegador de Google Chrome. Podíem instal·lar-les des de la Chrome Web Store, el procés recomanat per l’empresa, però a més era possible fer el mateix descarregant per exemple els fitxers CRX d’aquestes extensions des d’altres llocs web.

Aquesta i altres alternatives queden eliminades a partir d’ara, ja que Google ha anunciat que solament es podran instal·lar extensions des de la Chrome Web Store. L’objectiu, és clar, és reforçar la seguretat: llocs web maliciosos podrien enganyar als usuaris perquè instal·lessin extensions perilloses, alguna cosa que en Google volen evitar amb una supervisió i un control més específics.

[extensions-screenshot.gif]

La mesura tindrà caràcter retroactiu, és a dir, si tenim actualment extensions no permeses o acceptades per la Chrome Web Store que havíem instal·lat prèviament, el navegador les deshabilitarà. El canvi, això sí, s’aplicarà de moment solament a Chrome estable per Windows. Els usuaris de Mac i Linux i els que a més utilitzin els canals Beta, Dev o Canary de Chrome (també en les versions Windows) podran seguir comptant amb aquesta opció.

Implicacions i l’exemple de Android
És evident que aquesta filosofia tindrà certes conseqüències negatives per als usuaris avançats, que hauran d’oblidar-se de Chrome estable per poder experimentar amb aquestes opcions. La solució és fàcil, i consisteix a evitar les versions finals de Chrome per centrar-se en versions de desenvolupament de qualsevol dels canals esmentats.

La idea no és nova, per descomptat: Apple ja va prendre un camí similar fa temps amb Gatekeeper, l’eina que monitoriza les instal·lacions d’aplicacions i jocs en MacOS X i que evita que no instal·lem res que no provingui de la App Store en el seu nivell de configuració més restrictiu. Gatekeeper dóna opcions per a usuaris avançats, per descomptat, i tractar de garantir major seguretat, sobretot als usuaris novells o amb menys coneixements (clàssiques víctimes d’atacs de tot tipus), és un encert.

En Chrome, no obstant això, es podria haver seguit un camí similar al de Gatekeeper o al que de fet Google ja ha pres amb Android. Com sabeu el sistema operatiu mòbil ens permet instal·lar aplicacions solament des de Google Play de sèrie, però qualsevol usuari pot activar l’opció d’orígens desconeguts per saltar-se aquesta limitació. El normal, clar, és que solament els usuaris avançats sàpiguen fer-ho, i aquesta petita barrera sol evitar molts problemes als usuaris amb una mica menys d’experiència.

Font: Xataka.com